Så ring til 2026 5451


5. november 2016


”Uf – hvor er det uværdigt. Når en myndighed ikke følger reglerne, så er der kun én ting at gøre: Nemlig at rette ind.”


Læs FOA's forbundsformand Dennis Kristensens respons på understående her.


5. november 2016

Aarhus Kommune tilbageviser Statsforvaltningens afgørelse om lønudmåling i BPA-ordninger til genbehandling og opfordrer samtidigt socialminister Karen Ellemann til at fastlægge rammer for en ensartet lønudmåling for hele landet.

Dokumenterne fra Aarhus Kommune som modsvar til Statsforvaltningens afgørelse kan læses her.

Dokumenterne er stilet til hhv. Stataforvaltningen, Socialministeren og KL og inkluderer også kommunens pressemeddelelse og statsforvaltningens nylige afgørelse fra 2016 og den af statsforvaltningen, tilbagetrukne afgørelse fra 2011.


07. september 2016

Afgørelse i statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne:
Ulovlig løntaksering af handicaphjælperne i Aarhus Kommune

Handicaphjælperne i Aarhus Kommune har fået medhold i, at de har fået for lidt udbetalt i løn, fordi kommunen har brugt flere overenskomster i valget af løntakster, hvilket er ulovligt ifølge BPA lovgivningen.

LOBPA har i 2010 klaget til Stataforvaltningen over forholdet og nu har Statsforvaltningen efter 6 år! afgjort, at det ifølge gældende lovgivning er ulovligt og givet kommunen 2 måneder til af afgøre hvad kommunen vil gøre ved det.

Statsforvaltningens afgørelse omfatter ikke kun Aarhus kommune men samtlige kommuner, der har anvendt den ulovlige udmålingsmetode.

Læs LOBPA*s kommentar til afgørelsen og selve afgørelsen her.

Læs FOA's formand Dennis Kristensens kommentar her.

Læs kommentar i Aarhus Stiftstidende


16. maj 2016

God og relevant læsning for alle handicaphjælpere:


26. juni 2015Information fra klubformand Gerda Bach Andersen om klubbens nedlæggelse.

Læs her.


7. juni 2015Nyt navn og ny webside for Sikkerhedsforum


Det tidligere Sikkerhedsforum, som hjælper brugere og handicaphjælpere med at takle arbejdsmiljøet i BPA-ordningen, har fået et nyt navn og en ny relanceret webside. Navnet er ændret til BPA-arbejdsmiljø Aarhus og websiden kan ses her: www.bpa-arbejdsmiljo-aarhus.dk eller via linket i den blå bjælke foroven på siden her.
Websiden er stadig under opbygning, men kan sagtens bruges undervejs.


7. juni 2015

Handicaphjælpere løndumpes på 6 år - af de danske kommuner

Mange handicaphjælpere rundt om i landet må undrer sig over at de stadig ikke har mulighed for at få en overenskomstmæssig løn 6 år efter en modernisering af den tidligere hjælpeordning trådte i kraft. Der er ikke mangel på politisk vilje til at støtte op om det danske aftalesystem, når der tales og skrives i medierne, men entusiasmen blegner, når det skal omsættes til realpolitik i de kommunale budgetforhandlinger.

Læs her.


11. maj 2015


Referat fra generalforsamling 2015 og formandens beretning


20. april 2015


Løndumping
Kommunerne strammer løn- og arbejdsvilkårene for handicaphjælpere så meget, at der reelt er tale om løndumping udført af det offentlige.

Læs her.


31. marts 2015

Handicaphjælperklubben under FOA Aarhus blev under generalforsamlingen 2015 nedlagt med virkning fra 1. maj.

Der var under generalforsamlingen ingen der meldte sig til at overtage den afgående bestyrelses arbejde og derfor gik beslutningen om at nedlægge klubben til afstemning og alle fremmødte stemte for at nedlægge klubben.

Der var dog bred enighed for at prøve at drive netværksgruppen og websiden videre som støtte og formidlingsmuligheder for handicaphjælpere.


24. februar 2015

Arbejdsmiljøet i BPA-ordningerne
Instruktionspligt og ansvar


Sundhedsminister Nick Hækkerup har præciseret, hvem der har ansvaret for handicaphjælperes arbejdsmiljø i BPA-ordninger.
Læs mere her.


5. februar 2015

Aarhus Kommune har taget besparelserne på BPA og børn med handicap af bordet.

Se e-mailen Mads Bendt har fået efter sit høringsfremmøde og svar her.
Fremragende initiativ af Mads Bendt!

Se artikel i JP her.


31. januar 2015

”Er ministeren enig i svaret på SOU alm. del - spørgsmål 176 (folketingsåret 2010-2011, 1. samling), hvor i det fremgår, at der ikke er noget til hinder for, at en borger kan benytte sin § 96 BPA ordning ved indlæggelse, såfremt der er behov for det?”

Se svaret fra Folketingets Socialudvalg her.


31. januar 2015

”Ministeren bedes redegøre for indholdet i aftalen mellem Hjørring Kommune og et privat firma om at gennemgå alle bevillinger af BPA med henblik på eventuelle justeringer samt præcisere, hvilke regler der gælder, når en kommune overdrager opgaver/kompetence efter serviceloven til et privat firma – i relation til f.eks. overholdelse af pligtige procedurer, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt og ankemulighed, herunder også om en kommune overhovedet er berettiget til at oplyse navne og CPR-numre på personer, der modtager hjælp efter serviceloven, til udenforstående.”

Se svaret fra Folketingets Socialudvalg her.


31. januar 2015

”Må kommunerne tilsidesætte handicaphjælpernes arbejdsmiljø ved ikke at tage højde for, at hjælpemidler, herunder personlifte, skal kunne medbringes i BPA-brugerens bevilligede bil efter servicelovens § 114, når BPA brugeren skal på længere ture med overnatning?”

Se svaret fra Folketingets Socialudvalg her.


31. januar 2015

Besparelser på handicapområdet i Aarhus
Aarhus Kommune har planer om en samlet besparelse på handicapområdet på 13,2 mio kr - heraf 2 mio kr på BPA området.
Se referatet fra Socialudvalgets møde om besparelserne den 29/1 her (flere dokumenter).

Læs især Mads Bendts høringssvar her og Myndighedsafd. Voksenhandicaps kommentar til dagsordenen her.

I det sidste link kan bl.a. læses:
"Voksenhandicap arbejder på at hente besparelsen ved at fokusere på borgerens arbejdslederevne. Tildelingen af en BPA ordning forudsætter, at borgeren kan ’lede’ de personer, der ansættes til at hjælpe og støtte borgeren i dagligdagen."


15. januar 2015

FOA Århus: Grib ind politikere, hvis embedsmænd ville forringe handicappedes forhold
Politikere bør gribe ind, hvis embedsmænd har forsøgt at påvirke lovgivningen, så handicappede og deres hjælperes forhold blev ringere. Det mener FOA Århus.
Læs mere her.


5. januar 2015

Aarhus Kommune hemmeligholdt politisk lobbyarbejde.
Kommunen forsøgte bag kulisserne at forringe BPA-reglerne.
Læs mere her.